Europees bedrijvennetwerk steunt slimme apps om vergeten groepen uit isolement te halen

Videobellen helpt eenzaamheid bij ouderen zonder digitale vaardigheden te doorbreken

De Corona-pandemie heeft de wereld snel de mogelijkheden van videobellen laten ontdekken. We Teamen, Zoomen en Whatsappen heel wat af met zijn allen. Er is echter een grote groep die achterblijft in de gedigitaliseerde vaart der volkeren. Deze bestaat uit mensen die onvoldoende digitaal vaardig zijn en misschien cognitieve beperkingen hebben.

,,Het gaat in Nederland om zo’n 1,5 miljoen mensen. Door de lockdowns zijn ze nog verder in een isolement geraakt. Het is van groot maatschappelijk belang om dat isolement te doorbreken. Zeker nu, in de donkere dagen voor kerst. Dat kan met digitale hulpmiddelen. Maar die moeten echt zijn toegesneden op hun behoeften en situatie.” Dat zegt Robbert Smit, oprichter en directeur van YoooM.com.

Smit is gespecialiseerd in het ontwikkelen en inzetten van technologie waarmee mensen met mentale of fysieke beperkingen beter kunnen meedraaien in het leven van alledag. Hij heeft als afgestudeerd computerwetenschapper en filosoof naast zijn zakelijke ondernemingen jarenlang in interface-kunde, Universiteit Groningen, Utrecht op de Hogeschool voor de Kunsten (HKU) en Applied Sciences gedoceerd. ,,Ik werk op het snijpunt van technologie en de behoeften van mensen met uitdagingen of beperkingen. Met digitale technologie wil ik het leven van deze mensen gemakkelijker maken.” Zo heeft hij eerder samen met KPN een oplossing ontwikkeld om zieke kinderen vanuit huis of het ziekenhuis in de klas toch mee te laten doen. Daardoor blijft hun kennis op peil en houden ze dagelijks contact met hun klasgenootjes.

Met YoooM richt hij zich op mensen met geestelijke uitdagingen. YoooM, een samentrekking van You, Me and Others, biedt een serie applicaties voor mobiele apparaten.  Dat zijn 123Familie.nl voor videocommunicatie met familie en bekenden zonder digitale vaardigheden, de digitale omgeving MindFinder.org voor herstelactivering en de stabilisering van mensen met ernstige mentale uitdagingen en MiiND.org, voor de activatie van het sociale leven voor mensen met psychotische aandoeningen. De applicaties zijn ontworpen met het oog op maximale gebruiksvriendelijkheid en privacybescherming.

Digitaal verdwalen is verleden tijd

,,De veelgebruikte video-applicaties zijn toch net te ingewikkeld voor deze groep mensen. Ze raken snel verdwaald in alle opties en functies van de smartphone of tablet. Bovendien zijn de standaard video-apps niet zo gemakkelijk te beheren en minder privacy-veilig. Denk maar aan Whatsapp-fraude. 123Familie werkt met een gesloten relatiekring waarbij als startscherm alleen de foto’s te zien zijn van mensen uit deze kring. Een portret op het scherm aanraken is genoeg om het contact te leggen. Het Android opstartscherm kan overschreven worden om digitaal verdwalen onmogelijk te maken,” legt Smit uit.

 

123Familie

 

De apps van YoooM zijn gratis. Voor de bouw en marketing krijgt YoooM subsidie van ZonMW. ZonMW financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Het 123familie-prototype bewerkstelligde een eenzaamheidsreductie  van maar liefst 10-20% op de eenzaamheidsschaal bij ouderen. Toen Corona uitbrak, kreeg opschalen in maart prioriteit om de ongewenste geïsoleerde positie van ouderen te doorbreken.

Daarnaast heeft Smit dankbaar gebruik gemaakt van de diensten van Enterprise Europe Network (EEN) dat ondernemers, maar ook onderzoeksinstituten, universiteiten en  technologiecentra kosteloos helpt met het wereldwijd vinden van partners. ,,Enterprise Europe Network is jaarlijks ca. 220.000 ondernemers van dienst, waaronder 2800 Nederlandse bedrijven. Opname in de database is gratis,” zegt Jenk de Jong, Adviseur International Business bij de KvK en EEN Liaison Officer Healthcare. Hij heeft op initiatief van ZonMW Smit gecoached en geholpen de bedrijfsontwikkeling van het 123Familie-platform te versnellen. ,,In april 2020, toen de lockdown enkele weken van kracht was, zijn we  binnen het EIMC (Enhancing Innovation Management Capacity)-programma van EEN aan de slag gegaan. Allereerst is een SWOT-analyse gemaakt. Niet alleen van 123Familie, maar ook van Robbert als ondernemer,” zegt De Jong. Op basis van de resultaten hebben de twee een nieuwe strategie en een nieuw businessmodel voor 123Familie geformuleerd en is een plan van aanpak opgesteld. Smit: ,,De support van EEN is een katalysator geweest om het prototype versneld uit te rollen om zo mensen in Corona-tijd te helpen. Jenk heeft me geholpen meer focus te krijgen op wat er gedaan moet worden in welke volgorde. Dat heeft me erg geholpen.” EEN heeft ook meer subsidiebronnen aangeboord. In het kader van het Ambient Assisted Living-programma draagt de EU bij aan financiering.

Eerste prioriteit heeft de verdere verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van het 123Family-platform. Een tweede focuspunt is gerichte PR. De Jong: ,,PR werkt. Een eerste bescheiden PR-initiatief resulteerde direct in een verachtvoudiging van het aantal gebruikers.” Ook hebben de twee een nieuw verdienmodel ontwikkeld op basis van fondsenwerving. ,,123Familie bevatte oorspronkelijk advertenties, maar dat schept alleen maar verwarring. De gebruikers kunnen nu een vrijwillige bijdrage doen. Daarnaast zijn we op zoek naar organisaties die structureel willen sponsoren,” zegt Smit. ,,Al met al hebben we nu alles op de rit voor verdere groei. Het is nu zaak om zoveel mogelijk mensen de voordelen van de 123Familie-app voor laagdrempelig contact te laten ontdekken.”

,,Het is van groot maatschappelijk belang om dat isolement te doorbreken - zeker nu in de donkere dagen voor kerst”

 

 

November 2020