Women Entrepreneurship

Binnen deze sectorgroep worden activiteiten ontplooid die vrouwelijke ondernemers als focus hebben.

De evenementen, matchmakings en company mission hebben het doel om vrouwelijke ondernemers te koppelen aan elkaar of aan hun mannelijke collega’s om zo hun onderneming verder te helpen.

Focus

Vrouwelijk ondernemerschap is een onderbenut economisch potentieel binnen de EU. Daarom is het binnen de EU aangeduid als een belangrijk politiek thema en worden er allerlei initiatieven ontplooid om vrouwen te stimuleren en ondersteunen in het opzetten van hun eigen bedrijf.

Enterprise Europe Network is hier vanaf het begin bij betrokken geweest met het opzetten van het Women Entrepreneurship Ambassadors Network. Gebaseerd op deze ervaringen is de sector group Women Entrepreneurship in het leven geroepen.