We4Sea zorgt voor schonere zeevaart

De tech-startup We4Sea, in 2016 opgericht door Dan Veen en Michiel Katgert, combineert en analyseert data van zeeschepen. Deze analyse, op basis van data van het zeeschip zelf en realtime data aangeleverd door derde partijen, zorgt ervoor dat zeeschepen uiteindelijk schoner en zuiniger varen

Bijlagen: 

De tech-startup We4Sea, in 2016 opgericht door Dan Veen en Michiel Katgert, combineert en analyseert data van zeeschepen. Deze analyse, op basis van data van het zeeschip zelf en realtime data aangeleverd door derde partijen, zorgt ervoor dat zeeschepen uiteindelijk schoner en zuiniger varen.

De regelgeving voor zeeschepen wordt aangescherpt en ook zeeschepen moeten nu voldoen aan eisen voor een lagere uitstoot van schadelijke emissies en hun CO2-uitstoot rapporteren. “De onderzoeksvraag hoe dit te realiseren lag bij onze toenmalige werkgever TNO op tafel en daar zijn wij mee aan de slag gegaan. Insteek was hoe kunnen we de al beschikbare data gebruiken om schepen effectiever en efficiënter te laten varen. Schepen zitten vaak lange tijd op zee en behalve begin- en eindpunt weet eigenlijk niemand hoeveel CO2-uitstoot er is en waar de brandstof precies verbruikt wordt”, vertelt Veen. “Wij hebben vervolgens binnen TNO een rekenmodel ontwikkeld waarmee we de beschikbare data aan boord van het schip konden analyseren. De belangrijkste vraag hierbij was hoe combineer je al die data en bereken je vervolgens hoeveel nadeel of voordeel een schip heeft van stroming, wind, hoogte van de golven en welke invloed dit heeft op uitstoot en het brandstofverbruik. Om dit te testen hebben we een reis van een schip volledig op die manier geanalyseerd en onze bevindingen in een rapport vastgelegd. Het project liep vervolgens af en om te voorkomen dat het onderzoek in een la zou verdwijnen hebben Michiel en ik onderzocht of we er een businessmodel voor konden ontwikkelen voor rederijen. Dat plan hebben we voorgelegd aan TNO en in maart 2016 zijn Michiel en ik letterlijk aan de keukentafel begonnen met We4Sea”, zegt Veen.

Demo op eigen laptop

Voor een rederij in Barendrecht ontwikkelden Katgert en Veen een zogeheten Minimum Viable Product (MVP). “Dat is een soort demonstratiemodel met zo min mogelijk features maar wel zodanig dat de klant weet wat hij gaat krijgen. In ons geval hebben we met ons eigen spaargeld een demo op onze laptop ontwikkeld en daarmee zijn we naar de rederij gestapt. We hebben daar feedback op gekregen en vervolgens hebben we met zo’n vijftig tot zestig partijen gesprekken gevoerd. Is er vraag naar, hoeveel zou je ervoor willen betalen, welk probleem lossen we op, wie zit erop te wachten en zijn ook concurrenten met zoiets bezig? Toen we die inzichten helder hadden, zijn we op zoek gegaan naar opdrachtgevers. Dat was ook nog een uitdaging. De eigenaar van een schip betaalt negen van de tien keer niet zijn eigen brandstof”, aldus Veen. “Uiteindelijk werd het duidelijk dat wij ons met We4Sea moeten richten op kleinere rederijen die zelf hun brandstof betalen. Zij varen in Emission Controlled Areas, oftewel milieugebieden, zoals de kust bij de Verenigde Staten, de Noordzee, de Baltische Zee en bijvoorbeeld Hawaii, hebben een kleine technische staf en bezitten tussen de tien en vijftig schepen.”

 

Fleetmon

“Via onze werkzaamheden bij TNO en ik ook daarvoor al, hebben wij op regelmatige basis contact met Niklaas van Hylckama Vlieg, adviseur bij de Kamer van Koophandel en Enterprise Europe Network (EEN). Niklaas benaderde ons met en technisch profiel van een Duitse firma uit de EEN-database omdat hij wist van ons nieuwe data gedreven bedrijfsconcept. Het ging om het Duitse Fleetmon dat ons zogeheten AIS-data (Automated Identification System) is gaan leveren. Met hun data weten wij van minuut tot minuut waar het schip zich bevindt. We hebben drie maanden lang een schip gevolgd waarbij alle data werd verzameld. Bij dit schip bleek een technische aanpassing aan de motor en de generator voldoende om tot 20% minder brandstof te verbruiken. En als je weet dat een schip van ongeveer 90 meter lengte dagelijks 8.000 liter brandstof verbruikt…”

 

Succesverhaal

Wat ons betreft is het absoluut een succesverhaal omdat brandstofbesparing bedrijven economisch voordeel oplevert en ook nog eens duurzaam is. Bij het klimaatakkoord in Parijs deed de scheepvaart nog niet mee. Nu kunnen bedrijven in de scheepvaartsector laten zien dat zij wel duurzaam bezig zijn. Voor ons zelf is het ook een succesverhaal. Wij zijn begonnen met één schip en nu volgen we veertig schepen. Wij adviseren onze opdrachtgevers hoe het anders kan. We groeien in omzet en klanten. Een investeerder heeft zich aan ons verbonden en we zijn op zoek naar twee nieuwe medewerkers. Een jaar geleden hadden we daar niet van durven dromen”, zegt Veen.

 

We4Sea heeft de ambitie over drie jaar 1 miljoen ton CO2-uitstoot bespaard te hebben. Eind dit jaar willen ze tweehonderd schepen in de boeken hebben en moet elk schip 5% zuiniger varen.

 

(18-05-2017)