Met EEN meer 'in control'

Dankzij de inzet van de Innovation Health Check van Enterprise Europe Network (EEN) heeft Recornect de interne organisatie en structuur aanzienlijk beter op orde. De drie eigenaren weten nu, ieder vanuit hun eigen discipline, waar ze met elkaar naar toe willen en hoe ze dat kunnen realiseren. Kortom: ze zijn veel beter ‘in control’ en beter in staat hun missie te verwezenlijken.

Recornect ontwikkelt innovatieve softwaretoepassingen voor de gezondheidszorg en in het bijzonder de psychiatrische gezondheidszorg. Het bedrijf is ontstaan vanuit een project bij Philips Medical Systems dat als doel had ‘tools’ te ontwikkelen voor de crisis zorg in de psychiatrie. Recornect staat voor Recovery en Connect, oftewel herstel en contact terugbrengen bij de patiënt.

Onze missie

“In de psychiatrie werken we met signaleringsplannen, die tot doel hebben op tijd te signaleren wanneer en waarom iemand de controle over zichzelf verliest. Vervolgens wil je natuurlijk weten hoe je kunt voorkomen dat iemand die controle verliest en tegen zichzelf beschermd moet worden”, vertelt Erik Kuijpers, GGZ-verpleegkundige en een van de eigenaren van Recornect. “Onze missie is om met de inzet van onze software het leven van psychiatrische patiënten niet alleen te veraangenamen, maar ze handvatten te geven om zichzelf ‘in control’ te houden, dan wel zich zelf weer onder controle te krijgen als het fout is gegaan. Dat vergt zowel van de patiënt als van de hulpverleners een andere manier van omgaan met en een andere wijze van behandelen. Dat is waar wij heen willen met Recornect. Dat is onze missie.”

Enorme iPad

“Recornect ontwikkelde in 2013 een prototype van een iPad ter grootte van een deur. Met deze iPad worden op maat en in overleg met de patiënt, beeld, muziek, apps, documenten et cetera ter beschikking gesteld aan de patiënt die is ingesloten. Daarmee krijgt de patiënt niet alleen contact met de buitenwereld, maar kan hij ook werken aan zijn herstel,” legt Kuijpers uit. “Ons eerste prototype werd meteen verkocht en we kregen als snel vragen voor de doorontwikkeling. We kregen voet aan de grond in Engeland en ook in Duitsland. Partijen zijn op zoek naar toepassingen waarmee zij hun patiënten al kunnen ondersteunen voordat ze ‘out of control’ raken.”

Contact met EEN

Erik Kuijpers ontmoet via via KvK-adviseur Jenk de Jong. Die constateert aan de hand van de Innovation Health Check dat stappen gezet moeten worden op het terrein van de interne bedrijfsprocessen en de interne communicatie. De ondernemers willen groeien van start-up naar scale-up. Door alle stappen te doorlopen met het complete managementteam neemt de kwaliteit van de dienstverlening toe en wordt de klanttevredenheid vergroot. “Wij leefden erg in de waan van de dag. Wij zijn alle drie afkomstig uit een ander vakgebied en de onderlinge overlap was er niet of nauwelijks. Wel op productniveau, maar niet in de bedrijfsvoering”, vertelt Kuijpers. “Met hulp van Jenk hebben we de onderlinge communicatie versterkt en hebben we nu de processen goed op orde. Vergelijk het maar met het behalen van je rijexamen. Dat is stap 1 maar nu moeten al je handelingen nog ‘geautomatiseerd’ verlopen. In dat proces zitten wij nu. Wij hebben intern keuzes gemaakt. De keuze is dat wat we doen, nu heel goed doen. Dus pas op de plaats, geen nieuwe dingen ontwikkelen en inzetten op het optimaliseren van wat we nu hebben.”

Eigenaarschap

“Zoals wij als start-up eigenlijk volledig op de buitenwereld waren gefocust en er niet of nauwelijks eigenaarschap was, zo moet dat ook voor de patiënten veranderen. Zij moeten weer zelf eigenaar worden. Ons doel is hulpmiddelen ontwikkelen waarmee (psychiatrische) patiënten weer zelf dat eigenaarschap kunnen creëren. Nu hebben we dat grote iPad scherm en we gaan dat verder ontwikkelen, zodat we in de hele cirkel van de patiënt opties en mogelijkheden bieden met oplossingen die op dat moment nodig zijn. Zodat we op die manier de patiënt weer perspectief kunnen bieden.”

Succesverhaal

Zowel volgens Kuijpers als De Jong is absoluut sprake van een succesverhaal. De Jong: “Recornect heeft het geboden coachtraject volledig benut om de interne processen te verbeteren en de strategie te vernieuwen en goed onderbouwd verder te werken aan verdere groei. Bovendien heeft Recornect de kans gegrepen om sneller toegang tot de instellingen binnen de Engelse National Health Services (NHS) te krijgen door zich aan te melden voor het NHS Innovation Accelerator (NIA) 2017 programma.”

Kuijpers: “Door de hulp van Jenk ben ik nu veel meer ‘in control’ op de processen waar we doorheen moeten. Daardoor is er nu focus en weten we welke stappen we nog moeten zetten om tot het beste resultaat te komen.”

 

(26-06-2018)