EEN aan basis van unieke samenwerking

Het bedrijfsprofiel in de database van Europe Enterprise Network (EEN) stond aan de basis van een unieke samenwerking tussen het Nederlandse Abundnz en het Engelse ImmunoSYS. De twee bedrijven zijn inmiddels een nieuw bedrijf gestart: Immundnz. “Wij bouwen nu samen aan een in vitro humaan immuunsysteem”, aldus Robert-Jan Lamers, eigenaar van Abundnz

Lamers is analytisch chemicus en heeft zich bij meerdere bedrijven, waaronder Philips en TNO, altijd beziggehouden met bioanalyses. Bij zijn werkgever was hij betrokken bij een Europees project en na afronding besloot hij de uitkomsten van dit onderzoek onder te brengen in een eigen bedrijf. “Ik had een analytische techniek bedacht om medicijnen in hele lage concentraties in bloed en weefsel te meten. De gedachte daarachter was dat je op die manier nieuwe medicijnen al direct bij mensen kon testen in verband met de extreem lage concentraties. Dat idee bleek toen te futuristisch, maar het was wel een hele goede binnenkomer bij de farmaceutische industrie”, vertelt Lamers.

Samenwerking

Lamers zocht mogelijkheden om de techniek ook in het buitenland op de markt te brengen. Voor Engeland is dat nu gelukt. “Abundnz, de naam is afkomstig van de pieken bij molecuulmassa’s die je meet via massaspectrometrie, biedt de mogelijkheid aan vooral kleinere biotechnologische bedrijven om gebruik te maken van onze technieken. Wij hebben geen eigen laboratoriums en apparatuur, maar huren die op projectbasis in. Wij willen echter ook naar het buitenland met deze techniek. Via Tjwan Tan, adviseur bij EEN en de Kamer van Koophandel, zijn we in contact gekomen met ImmunoSYS. Tjwan heeft voor ons een profiel aangemaakt in de EEN-database en via zijn EEN-partner Leo Donato zijn wij in contact gekomen met ImmunoSYS”, legt Lamers uit. “Naar aanleiding van dit contact is een unieke samenwerking tot stand gekomen. Inmiddels hebben we verschillende goedgekeurde aanvragen, waaronder een Eurostars grant voor een tweejarig project ‘Comprehensive In Vitro Immune Response Testing (COMPIT). Uit de samenwerking is ook een nieuw bedrijf voortgekomen. Dit nieuwe bedrijf richt zich op de vertaling van pre-klinische studies van nieuwe medicijnen naar studies in mensen. In potentie ‘veilige’ medicijnen kunnen zogenaamde weefselschade geven in het lichaam. Dit is natuurlijk zeer ongewenst en kon voorheen op pre-klinisch niveau onvoldoende worden getest dan wel worden uitgesloten. Door deze samenwerking met ImmunoSYS kan via immunologische technieken (immuun respons) een nog betere voorspelling door middel van in-vitro testen worden gedaan.”

Voordelen

De voordelen van deze in-vitro techniek zijn legio. “Op deze manier kunnen medicijnen veel eerder beschikbaar komen. Je weet ook sneller of een medicijn het goed doet en het is een veel efficiëntere manier van medicijnonderzoek. Als je weet waar immuunrespons vandaan komt, kun je het wellicht ook onderdrukken”, zegt Lamers. “Als je een medicijn toedient, vindt er in het lichaam een immuunrespons plaats. Je voegt tenslotte een vreemd molecuul toe en het lichaam geeft daar een reactie op. Vanuit het in-vitro model kunnen we het nu richting mensen voorspellen. Humaan In Vitro wil zeggen dat we het op menselijke cellen in een reageerbuis kunnen testen. Medicijnen kunnen schade aanrichten. Neem bijvoorbeeld Paracetamol. Dat is een door velen gebruikt medicijn dat schadelijk kan zijn voor de lever. Dit staat uiteraard in de bijsluiter, die door weinigen echter goed gelezen wordt. De FDA en de EMA, de medicijnautoriteiten, willen daar forse stappen in zetten. Ons In Vitro systeem meet wat de impact op menselijk weefsel is. We kunnen het nu al meten, maar niet op menselijk weefsel. Over twee jaar hopen we zover te zijn dat dierproeven op het gebied van immuunrespons niet meer nodig zijn”, stelt Lamers.

Toekomst

Volgens Lamers ziet de toekomst er rooskleurig uit. “Samen met ImmunoSYS zitten we in een groot Europees project, waarbij wij al toezeggingen hebben van een aantal farmaceutische bedrijven. We hebben ons project gepresenteerd bij de EMA (European Medicines Agency) en ook dat kunnen we weer gebruiken bij de farmaceutische bedrijven. Binnen het nieuwe bedrijf genereren we op dit moment al omzet, omdat we ook standaard technieken aanbieden. Mijn oorspronkelijke techniek met betrekking tot de lage concentraties gaan we integreren in het in-vitro systeem. Bovendien zijn we in Engeland in gesprek met een aantal investeerders. Weliswaar willen we zoveel mogelijk zonder investeerders doen, maar in dit geval levert de naamsbekendheid van de investeerder ons ook iets op, naast het netwerk. Het is dus een strategische keuze.”