‘Door EEN kon ik in Roemenië aan de slag’

Ingenieur Ad Popper (1951) heeft één missie en dat is ‘big data’ ontsluiten en naar de mensen brengen. Én het moet het belang van de samenleving dienen. Met zijn bedrijf Xilion ontwikkelt Popper ‘market explorers’ zodat ondernemers al in de business development fase marktinformatie tot hun beschikking hebben.

Bijlagen: 

Popper trekt tijdens het gesprek zijn mobiele telefoon te voorschijn en laat zien welke marktinformatie voorhanden is. “Ondernemers zijn vaak pas laat in de waardeketen met marktonderzoek bezig. Vaak zijn het ook de banken die erom vragen. Die willen weten wat het kredietrisico is. Het zou veel beter zijn als die marktinformatie al in de business development fase beschikbaar is voor ondernemers. Mijn ‘market explorers’ voorzien in die behoefte.”

 

DNA als basis voor ontsluiting big data

Popper is de bedenker van de BMAP-technologie (Biological Modelling and Processing). “Deze techniek, gebaseerd op DNA-structuren van de micro-biologie, maakt het mogelijk om op veel goedkopere wijze Big Data te ontsluiten. Op dit moment vindt er aan de TU Delft promotieonderzoek plaatst om deze BMAP-technologie algemeen toepasbaar te maken, legt Popper uit. “Het is echt een gamechanger en ik ben van mening dat het voor iedereen beschikbaar moet komen.”

 

Roemenië

Popper ontwikkelde zijn eerste ‘market explorer’ voor Frankrijk. De app die hij op zijn telefoon laat zien, kent heel veel mogelijkheden. Zo kun je attenderingen instellen als je bijvoorbeeld met een bepaald bedrijf zaken wilt doen. Of je wilt een Bed & Breakfast beginnen in Frankrijk en je wilt weten op welke streek je je dan moet richten. Of je richt je bijvoorbeeld op Duitsers die in Roemenië wonen. In welke provincie zitten zij dan en in welke getalen en hoe is de verdeling mannen en vrouwen, in welke mate zijn ze opgeleid et cetera. “Roemenië is een opkomende economie en daarom heel interessant om met big data te ontsluiten. Daar staat tegenover dat Roemenië de naam heeft voor fraude en corruptie. Als jij zaken wilt doen in Roemenië dan wil je weten of zij bonafide zijn. Met een druk op de knop heb je die informatie nu tot je beschikking. Dat verlaagt drempels. Bovendien kun je de onderliggende rapporten downloaden waar op detailniveau de economische situatie van een stad of regio staat beschreven.”

 

Zonder EEN geen Roemenië

Popper komt in aanraking met Europe Enterprise Network (EEN) omdat hij op zoek is naar buitenlandse vertegenwoordigers voor de door hem ontwikkelde app. “Zulke vertegenwoordigers hebben het netwerk in het buitenland en kennen de klant. Hun digitaal platform is uniek. Daardoor kan ik in Roemenië aan de slag. Op dit moment heb ik vertegenwoordigers in Frankrijk, Roemenië, Duitsland, Engeland en Denemarken. Frankrijk en Roemenië  zijn ontsloten. Andere landen volgen.”

 

Innovatiekracht

Via EEN komt Popper in contact met KvK-adviseur en biotechnoloog Tjwan Tan. De adviseur is van mening dat Popper met zijn op BMAP-technologie gebaseerde market explorers goud in handen heeft en dat hij dat moet vercommercialiseren. Hij nodigt Popper uit om deel te nemen aan de zogeheten INMANCAP, een methodiek om de innovatiekracht van een onderneming te onderzoeken en te benchmarken. “Dat heeft mij veel inzicht in mijn bedrijf opgeleverd. Punten waar ik kan en moet verbeteren.” Popper is van mening dat INMANCAP unieke toegevoegde waarde heeft in de financiële wereld, om kredietrisico’s van innovatieve onderneming in kaart te brengen.

 

Enorme stimulans

Wat Popper betreft is EEN voor hem een enorme stimulans geweest. “Al helemaal in de persoon van Tjwan Tan. Hij is gepromoveerd in de micro-biologie en heeft een onderneming gehad. Hij denkt vanuit de ondernemer. Hij heeft mij met de juiste mensen in contact gebracht. Zonder hem en EEN was ik niet zover gekomen. Door zijn kennis en achtergrond heeft hij de vertaalslag kunnen maken.”

 

Toekomst

“Ik moet nu versnellen. Ik wil 1 land per 2 maanden ontsluiten”. Popper is op zoek naar data-analisten die voor hem de ruwe data kunnen converteren. Het promotieonderzoek is in 2022 klaar en dan wordt de BMAP-technologie vrijgegeven en is het te gebruiken op andere vlakken. Popper is entrepreneur in de letterlijke betekenis van het woord: tussen-nemer ofwel verbindingspersoon.

 

(21-08-2018)